سیم‌کارت بدون فیلتر برای گردشگران؛ من در کشور خود شهروند درجه دو هستم

طرح ارائه سیم‌کارت بدون محدودیت به گردشگران به تصویب رسید تا محل تولد هم به معیارهای برخورداری از اینترنت طبقاتی اضافه شود.

 

Zoomit 

طرح ارائه سیم‌کارت بدون محدودیت به گردشگران به تصویب رسید تا محل تولد هم به معیارهای برخورداری از اینترنت طبقاتی اضافه شود. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *