ستاره‌شناس‌ها روشی جدید برای جست‌وجوی تمدن‌های فرازمینی پیشنهاد می‌دهند

با توجه به کشف سیاره‌های فراخورشیدی متعدد در سال‌های اخیر، پژوهشگرها روشی جدید و منحصر‌به‌فرد را برای جست‌وجوی تمدن‌های فرازمینی پیشنهاد می‌دهند.

 

Zoomit 

با توجه به کشف سیاره‌های فراخورشیدی متعدد در سال‌های اخیر، پژوهشگرها روشی جدید و منحصر‌به‌فرد را برای جست‌وجوی تمدن‌های فرازمینی پیشنهاد می‌دهند. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *