ارزش ۹۵ درصد توکن‌های NFT اکنون به صفر رسیده است

ظاهراً شرایط برای بازار NFTها که تا همین چند سال قبل بسیار داغ و پررونق بود، رو به وخامت است و بیش‌ از ۹۰ درصد آن‌ها درحال‌حاضر هیچ ارزشی ندارند.

 

Zoomit 

ظاهراً شرایط برای بازار NFTها که تا همین چند سال قبل بسیار داغ و پررونق بود، رو به وخامت است و بیش‌ از ۹۰ درصد آن‌ها درحال‌حاضر هیچ ارزشی ندارند. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *