دانشمندان برای اولین‌بار RNA را از حیوانی منقرض‌شده بازیابی کردند

یکی از مراحل احیای گونه‌های منقرض‌شده‌ای همچون گرگ تاسمانی توالی‌یابی RNA است که دانشمندان موفق به انجام آن شده‌اند.

 

Zoomit 

یکی از مراحل احیای گونه‌های منقرض‌شده‌ای همچون گرگ تاسمانی توالی‌یابی RNA است که دانشمندان موفق به انجام آن شده‌اند. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *