هواوی ساخت گوشی به‌ سفارش عربستان و روسیه را تکذیب کرد

هواوی با تکذیب خبر ساخت گوشی به‌سفارش چند کشور، مهر پایانی بر شایعات زد.

 

Zoomit 

هواوی با تکذیب خبر ساخت گوشی به‌سفارش چند کشور، مهر پایانی بر شایعات زد. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *