ناآشناپنداری یا ژامی‌وو: علم پشت‌صحنه پدیده متضاد دژاوو

پدیده ناآشناپنداری تجربه موقعیتی است که فرد به‌نحوی آن را می‌شناسد، اما جدید و ناآشنا به‌نظر می‌رسد. ناآشناپنداری می‌تواند آزاردهنده باشد.

 

Zoomit 

پدیده ناآشناپنداری تجربه موقعیتی است که فرد به‌نحوی آن را می‌شناسد، اما جدید و ناآشنا به‌نظر می‌رسد. ناآشناپنداری می‌تواند آزاردهنده باشد. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *