دانشمندان برای نخستین بار RNA یک گونه منقرض شده را بازیابی کردند

تیمی از محققان موفق شدند برای نخستین بار RNA یک گونه منقرض شده را پس از سالها مورد بازیابی قرار دهند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، در مطالعه اخیر دانشمندان RNA یک گونه از گرگ تاسمانی که دهه ها پیش منقرض شده بود بازیابی شد. به گفته آنها در این پژوهش آر آن ای این حیوان مربوط به ۱۳۰ سال پیش که در موزه تاریخ طبیعی استکهلم قراردارد، مورد بررسی قرار گرفته و توالی یابی و تجزیه و تحلیل شد.

RNA همانند DNA ساختاری مولکولی متشکل از نوکلوئیدها است. این ساختار تک رشته در سنتز پروتئین ها مورد استفاده قرار میگیرد.‌شناسایی RNA این حیوان نیز از پوست خشک و بافت های عضلانی دریافت شد که می توانند. پروتئین ها را کدگذاری کنند.

لاو دالن، استاد ژنومیک از دانشگاه استکهلم در مورد این مطالعه می گوید: در آینده امکان بازیابی RNA حیوانات منقرض شده و همچنین ژنوم ها و ویروس ها وجود دارد. این امکان از طریق بازیابی ارگانیسم های میزبان موجود در موزه ها انجام میشود.

ببر تاسمانی یک موجود گوشتخوار کیسه دار بوده که به دلیل شکار بی رویه و بیماری در اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ منقرض شد. در این پژوهش دانشمندان برای بازیابی گونه های منقرض شده روی این گونه متمرکز شده بودند.

منبع خبر دانشمندان برای نخستین بار RNA یک گونه منقرض شده را بازیابی کردند پایگاه خبری تکنا به آدرس تکنا میباشد.

تکنا

تیمی از محققان موفق شدند برای نخستین بار RNA یک گونه منقرض شده را پس از سالها مورد بازیابی قرار دهند. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، در مطالعه اخیر دانشمندان RNA یک گونه از گرگ تاسمانی که دهه ها پیش منقرض شده بود بازیابی شد. به گفته آنها در این پژوهش آر
منبع خبر دانشمندان برای نخستین بار RNA یک گونه منقرض شده را بازیابی کردند پایگاه خبری تکنا به آدرس تکنا میباشد.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *