دیوار دیجیتال دور ما یک ساله شد؛ صدایی شنیده نمی‌شود

یک سال از آغاز موج جدید فیلترینگ و اعمال محدودیت‌های اینترنتی گذشت. مهم‌ترین پیامد این یک سال برای مردم، اکوسیستم و حوزه فناوری اطلاعات چه بود؟

 

Zoomit 

یک سال از آغاز موج جدید فیلترینگ و اعمال محدودیت‌های اینترنتی گذشت. مهم‌ترین پیامد این یک سال برای مردم، اکوسیستم و حوزه فناوری اطلاعات چه بود؟ 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *