ارتباط عجیب بین آلودگی هوا و احتمال خودکشی

پژوهشگران نشان داده‌اند که میزان خودکشی در روزهای آلوده، بالاتر است. درنتیجه آیا مقابله با آلودگی هوا راهکار موثری برای کاهش میزان خودکشی است؟

 

Zoomit 

پژوهشگران نشان داده‌اند که میزان خودکشی در روزهای آلوده، بالاتر است. درنتیجه آیا مقابله با آلودگی هوا راهکار موثری برای کاهش میزان خودکشی است؟ 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *