چین دولت آمریکا را به هک سرورهای هواوی متهم کرد

دولت چین می‌گوید که آژانس امنیت ملی آمریکا از سال ۲۰۰۹ به سرورهای هواوی نفوذ کرده و مشغول سرقت اطلاعات بوده است.

 

Zoomit 

دولت چین می‌گوید که آژانس امنیت ملی آمریکا از سال ۲۰۰۹ به سرورهای هواوی نفوذ کرده و مشغول سرقت اطلاعات بوده است. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *