فریمن دایسون؛ نابغه ریاضی که به اندیشمند فناوری تبدیل شد

فریمن دایسون را شاید بتوان یکی از جنجالی‌ترین دانشمندان قرن بیستم درنظر گرفت که به خاطر ایده‌های بلندپروازانه‌ای مثل کره دایسون به شهرت رسید.

 

Zoomit 

فریمن دایسون را شاید بتوان یکی از جنجالی‌ترین دانشمندان قرن بیستم درنظر گرفت که به خاطر ایده‌های بلندپروازانه‌ای مثل کره دایسون به شهرت رسید. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *