تعمیر شیشه پشتی آیفون ۱۴ نیازمند تأیید نرم‌افزاری اپل است!

مؤسسه‌ی iFixit امتیاز تعمیرپذیری آیفون ۱۴ را کاهش داده است؛ چون اپل استفاده از قطعات متفرقه را به شیوه‌ی نرم‌افزاری محدود می‌کند.

 

Zoomit 

مؤسسه‌ی iFixit امتیاز تعمیرپذیری آیفون ۱۴ را کاهش داده است؛ چون اپل استفاده از قطعات متفرقه را به شیوه‌ی نرم‌افزاری محدود می‌کند. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *