چه عاملی مورچه‌ها را به سرباز یا آذوقه‌جمع‌کن تبدیل می‌کند؟

در کلنی مورچه‌ها، برخی شغل دفاع از لانه را برعهده می‌گیرند و برخی به جست‌وجوی غذا مشغول می‌شوند. چه عاملی شغل مورچه‌ها را تعیین می‌کند؟

 

Zoomit 

در کلنی مورچه‌ها، برخی شغل دفاع از لانه را برعهده می‌گیرند و برخی به جست‌وجوی غذا مشغول می‌شوند. چه عاملی شغل مورچه‌ها را تعیین می‌کند؟ 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *