نرم افزار BPMS کم کد و ایرانی پگاه آفتاب؛ برتری‌ها و کاربردها

نرم افزار BPMS پگاه آفتاب، مجهز به امکانات سیستم‌سازی کم کد، ابزاری پیشرو برای مدیریت فرایند‌ها و توسعه اپلیکیشن‌های سازمانی است.

 

Zoomit 

نرم افزار BPMS پگاه آفتاب، مجهز به امکانات سیستم‌سازی کم کد، ابزاری پیشرو برای مدیریت فرایند‌ها و توسعه اپلیکیشن‌های سازمانی است. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *