گوگل پردازنده گوشی پیکسل ۹ را نیز با همکاری سامسونگ می‌سازد

منبعی آگاه می‌گوید تنسور G4 تغییرات انقلابی درمقایسه‌با تنسور G3 تجربه نمی‌کند. بدین‌ترتیب، نباید انتظار زیادی از قدرت پردازشی گوشی پیکسل ۹ داشت.

 

Zoomit 

منبعی آگاه می‌گوید تنسور G4 تغییرات انقلابی درمقایسه‌با تنسور G3 تجربه نمی‌کند. بدین‌ترتیب، نباید انتظار زیادی از قدرت پردازشی گوشی پیکسل ۹ داشت. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *