چرا هنوز کامپیوترهای کوانتومی کاربردی نداریم؟

چهار سال از معرفی برتری کامپیوترهای کوانتومی نسبت به کامپیوترهای معمولی توسط گوگل می‌گذرد، اما هنوز به نمونه‌های کاربردی این فناوری نرسیده‌ایم.

 

Zoomit 

چهار سال از معرفی برتری کامپیوترهای کوانتومی نسبت به کامپیوترهای معمولی توسط گوگل می‌گذرد، اما هنوز به نمونه‌های کاربردی این فناوری نرسیده‌ایم. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *