هواوی: رقبای خارجی در سطح دکتری هستند، ما در سطح مدارس ابتدایی

رئیس هیئت‌مدیره‌ی هواوی با اعتراف به ضعف تراشه‌های چینی می‌گوید که باید استفاده از قطعات داخلی در اولویت باشد.

 

Zoomit 

رئیس هیئت‌مدیره‌ی هواوی با اعتراف به ضعف تراشه‌های چینی می‌گوید که باید استفاده از قطعات داخلی در اولویت باشد. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *