دانشمندان برای اولین بار دورگه سگ و روباه را شناسایی کردند

اولین دورگه شناخته‌شده بین روباه پامپاس و سگ خانگی در برزیل کشف شد. این موجود شگفت‌انگیز از ویژگی‌های ظاهری و رفتاری هر دو حیوان برخوردار است.

 

Zoomit 

اولین دورگه شناخته‌شده بین روباه پامپاس و سگ خانگی در برزیل کشف شد. این موجود شگفت‌انگیز از ویژگی‌های ظاهری و رفتاری هر دو حیوان برخوردار است. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *