محققان باکتری اشریشیا کلی را برای تولید برق مهندسی کردند

تولید برق از فاضلاب، یکی از روش‌های بسیار جدیدی است که درصورت موفقیت‌آمیز بودن در ابعاد وسیع، کمک بزرگی به صرفه‌جویی انرژی خواهد کرد.

 

Zoomit 

تولید برق از فاضلاب، یکی از روش‌های بسیار جدیدی است که درصورت موفقیت‌آمیز بودن در ابعاد وسیع، کمک بزرگی به صرفه‌جویی انرژی خواهد کرد. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *