رویدادی بزرگ برای استارتاپ‌ها: کمپ نوآوری انتشارات جنگل

انتشارات جنگل با همکاری مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف، اقدام به برگزاری رویداد متفاوتی به نام “کمپ نوآوری جنگل” کرده است.

 

Zoomit 

انتشارات جنگل با همکاری مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف، اقدام به برگزاری رویداد متفاوتی به نام “کمپ نوآوری جنگل” کرده است. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *