همراهی حدود ۸۰۰ میلیون تومانی اسنپ با خیریه بچه‌های آسمان

اسنپ در یازدهمین طرح نیکوکاری خود در طرحی با عنوان «تامین تجهیزات توانبخشی و پزشکی ویژه کودکان دارای معلولیت مشارکت کرد.

 

Zoomit 

اسنپ در یازدهمین طرح نیکوکاری خود در طرحی با عنوان «تامین تجهیزات توانبخشی و پزشکی ویژه کودکان دارای معلولیت مشارکت کرد. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *