نخستین تفاهم‌نامه‌ همکاری صنعت تبلیغات و دانشگاه صنعتی شریف

تفاهم‌نامه‌ی مشترک پارک علم و فناوری دانشگاه شریف و گروه شرکت‌های ارتباطی شبکه آفتاب به عنوان مشاور راهبردی در موضوعات ارتباطی و تبلیغاتی امضا شد.

 

Zoomit 

تفاهم‌نامه‌ی مشترک پارک علم و فناوری دانشگاه شریف و گروه شرکت‌های ارتباطی شبکه آفتاب به عنوان مشاور راهبردی در موضوعات ارتباطی و تبلیغاتی امضا شد. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *