تور روسیه با آرزوی سفر در شرایط کنونی تنش نظامی با اوکراین

با توجه به تنش نظامی میان روسیه و اوکراین از اواخر اسفند سال 1400، امنیت تورهای روسیه برای گردشگران ایرانی به مسئله‌ای مهم تبدیل شده است.

 

Zoomit 

با توجه به تنش نظامی میان روسیه و اوکراین از اواخر اسفند سال 1400، امنیت تورهای روسیه برای گردشگران ایرانی به مسئله‌ای مهم تبدیل شده است. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *