آیا سیاه‌چاله‌ها واقعاً مانند جاروبرقی تمام مواد را می‌بلعند؟

سیاه‌چاله‌ها می‌توانند مواد را ببلعند و با انباشته‌سازی گاز، غبار و حتی گاهی ستاره‌ها رشد کنند. اما آیا سیاه‌چاله‌ها واقعاً جاروبرقی‌های کیهانی هستند؟

 

Zoomit 

سیاه‌چاله‌ها می‌توانند مواد را ببلعند و با انباشته‌سازی گاز، غبار و حتی گاهی ستاره‌ها رشد کنند. اما آیا سیاه‌چاله‌ها واقعاً جاروبرقی‌های کیهانی هستند؟ 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *