بهترین اپلیکیشن های آموزش الفبای فارسی با بازی و سرگرمی

استفاده از صوت، تصویر و بازی ازجمله بهترین راهکارها برای آموزش الفبای زبان شیرین فارسی به کودکان است.

 

Zoomit 

استفاده از صوت، تصویر و بازی ازجمله بهترین راهکارها برای آموزش الفبای زبان شیرین فارسی به کودکان است. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *