آیا کاوشگران چاندرایان ۳ از شبانگاه سرد ماه جان سالم به‌در خواهند برد؟

کاوشگران رباتیک چاندرایان ۳ گرمکن‌های رادیوایزوپ برای محافظت از خود دربرابر سرمای ماه ندارند؛ اما می‌توان احتمال ضعیفی برای بیدارشدن آن‌ها درنظر گرفت.

 

Zoomit 

کاوشگران رباتیک چاندرایان ۳ گرمکن‌های رادیوایزوپ برای محافظت از خود دربرابر سرمای ماه ندارند؛ اما می‌توان احتمال ضعیفی برای بیدارشدن آن‌ها درنظر گرفت. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *