پیتون را فراموش کنید؛ این مار کوچک بزرگ‌ترین طعمه را می‌بلعد

نوعی مار آفریقایی کوچک که شکاف دهانی بسیار بزرگی دارد، رکوردار بلعیدن بزرگ‌ترین طعمه در قیاس با اندازه بدن خود است.

 

Zoomit 

نوعی مار آفریقایی کوچک که شکاف دهانی بسیار بزرگی دارد، رکوردار بلعیدن بزرگ‌ترین طعمه در قیاس با اندازه بدن خود است. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *