خدمتی متمایز از انفورماتیک گستر: هاگ سرویس (هدیه انفورماتیک گستر)

شرکت انفورماتیک گستر، به عنوان یکی از قدیمی ترین فعالان حوزه آیتی، تلفن همراه، و تبلت در کشور محسوب می شود.

 

Zoomit 

شرکت انفورماتیک گستر، به عنوان یکی از قدیمی ترین فعالان حوزه آیتی، تلفن همراه، و تبلت در کشور محسوب می شود. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *