ترکیه مدیرعامل صرافی تودکس را به «بیش‌ از ۱۱ هزار سال زندان» محکوم کرد

بنیان‌گذار صرافی ورشکسته‌ی تودکس توسط دادگاه ترکیه به تحمل بیش‌ از ۱۱ هزار سال زندان محکوم شد.

 

Zoomit 

بنیان‌گذار صرافی ورشکسته‌ی تودکس توسط دادگاه ترکیه به تحمل بیش‌ از ۱۱ هزار سال زندان محکوم شد. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *