آیا ممکن است روزی ستاره به سیاره تبدیل شود؟

به‌باور اغلب دانشمندان، ستاره‌ها هرگز نمی‌توانند به سیاره تبدیل شوند؛ اما مرز بین اجرام ستاره‌ای گاهی مبهم می‌شود.

 

Zoomit 

به‌باور اغلب دانشمندان، ستاره‌ها هرگز نمی‌توانند به سیاره تبدیل شوند؛ اما مرز بین اجرام ستاره‌ای گاهی مبهم می‌شود. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *