فیل‌های آفریقایی همدیگر را با نام صدا می‌زنند

هرچند صدا زدن دیگران با نام، قابلیتی منحصر به انسان درنظر گرفته می‌شود، پژوهشی جدید ادعا می‌کند که فیل‌های آفریقایی نیز از این توانایی برخودار هستند.

 

Zoomit 

هرچند صدا زدن دیگران با نام، قابلیتی منحصر به انسان درنظر گرفته می‌شود، پژوهشی جدید ادعا می‌کند که فیل‌های آفریقایی نیز از این توانایی برخودار هستند. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *