سیارکی که با فضاپیمای ناسا برخورد کرد، رفتاری غیرمنتظره دارد

برخورد فضاپیمای دارت ناسا با دیمورفوس، موجب کاهش مدار این سنگ فضایی به دور سیارک والدش شد؛ اما مدار سیارک از آن زمان همچنان درحال کوتاه‌شدن است.

 

Zoomit 

برخورد فضاپیمای دارت ناسا با دیمورفوس، موجب کاهش مدار این سنگ فضایی به دور سیارک والدش شد؛ اما مدار سیارک از آن زمان همچنان درحال کوتاه‌شدن است. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *