دانشمندان برای اولین‌بار کلیه‌های انسان را در خوک پرورش دادند

دانشمندان به‌کمک کریسپر و سلول‌های بنیادی انسانی کلیه‌هایی را در رویان خوک رشد دادند که از سلول‌های انسانی تشکیل شده بود.

 

Zoomit 

دانشمندان به‌کمک کریسپر و سلول‌های بنیادی انسانی کلیه‌هایی را در رویان خوک رشد دادند که از سلول‌های انسانی تشکیل شده بود. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *