استارشیپ به سکوی پرتاب بازگشته است؛ اما هنوز اجازه پرواز ندارد

پیش از آنکه دوباره شاهد پرواز موشک استارشیپ باشیم، اسپیس ایکس باید اقدامات اصلاحی موردنیاز اداره هوانوردی فدرال را انجام دهد.

 

Zoomit 

پیش از آنکه دوباره شاهد پرواز موشک استارشیپ باشیم، اسپیس ایکس باید اقدامات اصلاحی موردنیاز اداره هوانوردی فدرال را انجام دهد. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *