چرا کاغذ وقتی خیس است، راحت‌تر پاره می‌شود؟

کاغذ به دلیل ساختار شیمیایی‌ و در درجه اول، پیوندهای هیدروژنی وقتی خیس می‌شود، بلافاصله استحکام خود را از دست می‌دهد و به راحتی پاره می‌شود.

 

Zoomit 

کاغذ به دلیل ساختار شیمیایی‌ و در درجه اول، پیوندهای هیدروژنی وقتی خیس می‌شود، بلافاصله استحکام خود را از دست می‌دهد و به راحتی پاره می‌شود. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *