نقص طراحی بند گلکسی واچ ۶ باعث افتادن این ساعت از مچ دست می‌شود

تعدادی از دارندگان گلکسی واچ ۶ می‌گویند نقص بند این ساعت باعث می‌شود به‌طور تصادفی باز و از مچ‌دست جدا شود.

 

Zoomit 

تعدادی از دارندگان گلکسی واچ ۶ می‌گویند نقص بند این ساعت باعث می‌شود به‌طور تصادفی باز و از مچ‌دست جدا شود. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *