بیش از ۲۰۰ دانشمند خواستار استفاده از اقیانوس‌ها برای کاهش کربن جو زمین شدند

یک استاد اقیانوس شناسی به نام اولف ریبسل در سال ۲۰۲۲ در مورد استفاده از اقیانوس برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی مصاحبه‌ای را انجام داد. وی در این مصاحبه اعلام کرد اقیانوس‌ها می‌توانند نقش مهمی در کاهش کربن جو زمین داشته باشند. وی در این مورد گفت: در مقطعی از زمان مطالعات حرفه‌ای خود به دنبال چگونگی حل مشکل کربن و یافتن گزینه‌های مناسب احساس کردم اقیانوس‌ها می‌توانند برای کاهش تغییرات آب و هوایی موثر باشند. در حال حاضر نیز آنها نقش مهمی داشته و حدود ۹۳ درصد از گرمای زمین توسط اقیانوس‌ها جذب می‌شود. همچنین آنها می‌توانند ۲۵ درصد از کربن تولید شده را دریافت کنند. بنابراین استفاده از آنها می‌تواند یک راه حل موثر باشد.

به گزارش سرویس اخبار تکنولوژی تکنا، ریبسل در این مصاحبه اعلام کرد استفاده از اقیانوس‌ها می‌تواند همچون نوری در انتهای تونل مربوط به تغییرات آب و هوایی مورد استفاده قرار بگیرد. اکنون نیز حدود ۲۰۰ دانشمند در سراسر جهان طی نامه‌ای برای حذف کربن دی اکسید به روش دریایی تاکید کرده‌اند. در این نامه که به امضای این دانشمندان رسیده آمده است: اکنون زمان آن رسیده که جامعه روش‌های حذف کربن دی اکسید مبتنی بر اقیانوس را در مرحله تحقیق توسعه و آزمایش قرار دهد. زیرا این روش می‌تواند پتانسیلی برای احیای آب و هوا و کمک به آن در نظر گرفته شود.

با استفاده از ‌روشهای کاهش کربن دی اکسید می‌توان آلودگی‌های موجود در اتمسفر را که ممکن است صدها سال در آنجا باقی مانده و به اثرات مخرب در اقیانوس و سیاره ادامه دهند، از بین برد. به نظر دانشمندان اقیانوس‌ها میتوانند برای ذخیره تمام کربن دی اکسید در اتمسفر به کار روند.

منبع خبر بیش از ۲۰۰ دانشمند خواستار استفاده از اقیانوس‌ها برای کاهش کربن جو زمین شدند پایگاه خبری تکنا به آدرس تکنا میباشد.

تکنا

یک استاد اقیانوس شناسی به نام اولف ریبسل در سال ۲۰۲۲ در مورد استفاده از اقیانوس برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی مصاحبه‌ای را انجام داد. وی در این مصاحبه اعلام کرد اقیانوس‌ها می‌توانند نقش مهمی در کاهش کربن جو زمین داشته باشند. وی در این مورد گفت: در مقطعی از زمان مطالعات حرفه‌ای
منبع خبر بیش از ۲۰۰ دانشمند خواستار استفاده از اقیانوس‌ها برای کاهش کربن جو زمین شدند پایگاه خبری تکنا به آدرس تکنا میباشد.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *