پیوستن ژاپن به مسابقه جدید فتح ماه؛ کاوشگر قمری اسلیم با موفقیت پرتاب شد

مأموریت فضایی جدید ژاپن شامل تلسکوپی برای مطالعه پرانرژی‌ترین اجرام کیهان و کاوشگری قمری برای تبدیل این کشور به پنجمین فاتح ماه است.

 

Zoomit 

مأموریت فضایی جدید ژاپن شامل تلسکوپی برای مطالعه پرانرژی‌ترین اجرام کیهان و کاوشگری قمری برای تبدیل این کشور به پنجمین فاتح ماه است. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *