ماهی خوکی رنگ پوست خود را بدون دیدن مستقیم آن تشخیص می‌دهد

ماهی خوکی ممکن است اولین نمونه‌ی یک مهره‌دار با سلول‌های تخصصی تشخیص نور باشد که در خارج از سیستم عصبی مرکزی قرار دارند.

 

Zoomit 

ماهی خوکی ممکن است اولین نمونه‌ی یک مهره‌دار با سلول‌های تخصصی تشخیص نور باشد که در خارج از سیستم عصبی مرکزی قرار دارند. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *