بنیان‌گذار هواوی: برای مقابله‌با تحریم، استعدادهای جدید پرورش می‌دهیم

بنیان‌گذار هواوی که چهره‌ای سرشناس و محبوب در چین محسوب می‌شود، از نیاز به پرورش استعدادهای داخلی می‌گوید.

 

Zoomit 

بنیان‌گذار هواوی که چهره‌ای سرشناس و محبوب در چین محسوب می‌شود، از نیاز به پرورش استعدادهای داخلی می‌گوید. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *