کشف سیاره‌ غول‌پیکر غیرگازی با جرم ۷۳ برابر زمین، دانشمندان را حیرت‌زده کرد

دانشمندان به شکلی غیر‌منتظره، سیاره‌ای غول‌پیکر و غیرگازی را با جرم ۷۳ برابر زمین کشف کردند. هنوز مکانیزم شکل‌گیری این جهان فراخورشیدی مشخص نشده است.

 

Zoomit 

دانشمندان به شکلی غیر‌منتظره، سیاره‌ای غول‌پیکر و غیرگازی را با جرم ۷۳ برابر زمین کشف کردند. هنوز مکانیزم شکل‌گیری این جهان فراخورشیدی مشخص نشده است. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *