قرارداد اپل و آرم تا بعد از سال ۲۰۴۰ تمدید شد

اپل قرارداد بلندمدت جدیدی با آرم امضا کرده است و قصد دارد تا بعد از سال ۲۰۴۰ نیز به استفاده از معماری این شرکت ادامه دهد.

 

Zoomit 

اپل قرارداد بلندمدت جدیدی با آرم امضا کرده است و قصد دارد تا بعد از سال ۲۰۴۰ نیز به استفاده از معماری این شرکت ادامه دهد. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *