کلیه‌ مصنوعی شاید سرانجام بیماران کلیوی را از دیالیز نجات دهد

پژوهشگران نوعی دستگاه کاشتنی طراحی کرده‌اند که با شبیه‌سازی چندین عملکرد حیاتی کلیه می‌تواند زمینه‌ساز ساخت دستگاهی در مقیاس بزرگ‌تر برای انسان باشد.

 

Zoomit 

پژوهشگران نوعی دستگاه کاشتنی طراحی کرده‌اند که با شبیه‌سازی چندین عملکرد حیاتی کلیه می‌تواند زمینه‌ساز ساخت دستگاهی در مقیاس بزرگ‌تر برای انسان باشد. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *