با حضور وزیران اقتصاد و کار صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی رونمایی شد

با حضور وزیران اقتصاد و کار صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی رونمایی و با تأسیس صندوق بازنشستگی تکمیلی «آتیه مفید» موافقت اصولی شد.

 

Zoomit 

با حضور وزیران اقتصاد و کار صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی رونمایی و با تأسیس صندوق بازنشستگی تکمیلی «آتیه مفید» موافقت اصولی شد. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *