من که کارگرم نباید تا آخر عمر یوتیوب ببینم؟

اینترنت طبقاتی با اسم‌های مختلف برای عده‌ای خاص اجرا شده؛ اما مردمی که در گروه‌های خاص قرار نمی‌گیرند، دستشان از جریان آزاد اطلاعات همچنان کوتاه است.

 

Zoomit 

اینترنت طبقاتی با اسم‌های مختلف برای عده‌ای خاص اجرا شده؛ اما مردمی که در گروه‌های خاص قرار نمی‌گیرند، دستشان از جریان آزاد اطلاعات همچنان کوتاه است. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *