سراب چیست و چگونه ایجاد می‌شود؟

شاید شما هم در بیابان یا در جاده‌های آسفالت داغ با سراب برخورد کرده باشید؛ اما سراب چیست و چرا این پدیده نوری موجب می‌شود واقعیت را متفاوت ببینیم؟

 

Zoomit 

شاید شما هم در بیابان یا در جاده‌های آسفالت داغ با سراب برخورد کرده باشید؛ اما سراب چیست و چرا این پدیده نوری موجب می‌شود واقعیت را متفاوت ببینیم؟ 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *