چرا گرازهای آلمانی به‌شدت به مواد رادیواکتیو آلوده هستند؟

قارچ‌های ترافل آغشته به سزیوم ممکن است ذرات رادیواکتیو خطرناک را بسیار بیشتر از آنچه دانشمندان فکر می‌کردند، در شبکه غذایی حفظ کنند.

 

Zoomit 

قارچ‌های ترافل آغشته به سزیوم ممکن است ذرات رادیواکتیو خطرناک را بسیار بیشتر از آنچه دانشمندان فکر می‌کردند، در شبکه غذایی حفظ کنند. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *