درمان با سلول‌های بنیادی، امیدی تاز‌ه‌ برای بیماران دچار آسیب‌های چشمی

پژوهشگران آسیب‌های چشمی شدید بیماران را بدون نیاز به اهداکننده و تنها با کمک سلول‌های بنیادی خود آن‌ها درمان کردند.

 

Zoomit 

پژوهشگران آسیب‌های چشمی شدید بیماران را بدون نیاز به اهداکننده و تنها با کمک سلول‌های بنیادی خود آن‌ها درمان کردند. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *