بورس به ماجرای هک تپسی واکنش معناداری نشان نداد

تپسی هک شد و ارزش سهام این پلتفرم در پایان معاملات امروز بازار کاهش پیدا کرد اما این کاهش چندان قابل توجه نبود.

 

Zoomit 

تپسی هک شد و ارزش سهام این پلتفرم در پایان معاملات امروز بازار کاهش پیدا کرد اما این کاهش چندان قابل توجه نبود. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *