نسخه اشتراکی اینستاگرام به‌زودی از راه می‌رسد؟

منابع آگاه می‌گویند متا به‌دنبال راه‌اندازی نسخه‌ی اشتراکی اینستاگرام و فیسبوک در اروپا است. این نسخه هیچ تبلیغاتی نخواهد داشت.

 

Zoomit 

منابع آگاه می‌گویند متا به‌دنبال راه‌اندازی نسخه‌ی اشتراکی اینستاگرام و فیسبوک در اروپا است. این نسخه هیچ تبلیغاتی نخواهد داشت. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *